Διοργάνωση ανοιχτής ημέρας συνεργασίας, συζητήσεων και παρουσιάσεων. Δώστε μας κάποια στοιχεία για τον εαυτό σας και θα μείνουμε σε επικοινωνία με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενδεικτικά θέματα για επόμενες ανοιχτές μέρες:

  • Rhino.Python – GhPython
  • Grasshopper
  • Rhino for 3D Printing
  • Vector Graphics (Illustrator/Inkscape)
  • Processing
  • Blender 3D

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στις ανοιχτές μέρες. Περιορισμένος αριθμός θέσεων κάθε φορά.