Εργαστηριακά μαθήματα Vray στο Rhino για την κατασκευή αρχιτεκτονικής εικόνας.

Η ομάδα re:arch διοργανώνει εργαστήριο ψηφιακής αρχιτεκτονικής αναπαράστασης. Οι συμμετέχοντες αποκτούν επαφή με τη συνολική προσέγγιση της αναπαράστασης ακολουθώντας τα διαδοχικά στάδια επεξεργασίας.

Παρουσιάζονται τα εργαλεία φωτισμού, η δημιουργία αρχιτεκτονικών υλικών και οι ρυθμίσεις κάμερας του Vray για φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα καθώς και τεχνικές επεξεργασίας εικόνας στο Photoshop.

Συμμετοχή με τον προσωπικό σας υπολογιστή. Οι παρουσιάσεις και οι έτοιμες σκηνές χρησιμοποιούν το Vray στο Rhino. Η παρακολούθηση είναι δυνατή και με το Vray για Sketchup. Οι μέθοδοι που παρουσιάζονται έχουν γενικά εφαρμογή σε όλα τα σύγχρονα rendering engines.

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ · 14 ΩΡΕΣ

 Day 1 (3 ώρες)

 • Εισαγωγή – παρουσίαση χειρισμού Vray στο περιβάλλον του Rhino
 • Άμεσος και έμμεσος φωτισμός
 • Σκηνή Φωτισμού με ηλιακό φως (Vray Sun+Sky)
 • Dome Light – HDRI – Clay Rendering

  Day 2  (4 ώρες)

 • Εισαγωγή στον τεχνητό φωτισμό
 • Rectangular Lights – GI – Sphere Lights – IES Lights
 • Βασικές Επιλογές φακού κάμερας + σημεία λήψης
 • Ρυθμίσεις φυσικής κάμερας Vray (f – Shutter – ISO)
 • Πρακτική άσκηση φωτισμού με το project σας στον προσωπικό σας υπολογιστή
 • Βασικά Υλικά Vray – Γυαλί Μέταλλο Πλαστικά
 • Diffuse-Reflection-Refraction Layers
 • Αρχιτεκτονικά Υλικά – Concrete – BrickWall -WoodFloor – Tiles
 • Bump/Displacement Maps

  Day 3 (3 ώρες)

 • Ορθή Εφαρμογή σε αντικείμενα – UV Mapping
 • Βασική επεξεργασία textures Photoshop
 • Εφαρμογή υλικών σε κτίριο
 • Εισαγωγή έτοιμων βιβλιοθηκών και μεμονωμένων υλικών Vray
 • Επεξήγηση Συνολικής Ρύθμισης μηχανής φωτορεαλισμού
 • Sampling Materials/Lights – Primary/Secondary Engine
 • Επίλυση αποριών – Κατευθύνσεις για συνέχεια στο φωτορεαλισμό

  Day 4 (4 ώρες)

 • Τεχνικές επεξεργασίας Photoshop
 • Output – Εξαγωγή πληροφορίας σε εικόνα – Vray Channels
 • Compositing – Σύνθεση εικόνας
 • Δημιουργία Αρχείου Reference – Ατμόσφαιρα εικόνας
 • Οργάνωση αρχείου Photoshop
 • Αdjustment layers – Βlending modes
 • Masking / Selections
 • Color Correction/ Color Grading  – διαχείριση χρώματος
 • Image Breakdown (επεξήγηση workflow)

Πρακτική άσκηση με το project σας στον προσωπικό σας υπολογιστή

Το κόστος συμμετοχής για το εργαστήριο είναι στα 160€ με χρόνο πρακτικής άσκησης στον προσωπικό σας υπολογιστή, συνολικά 14 ώρες vray και συνεχή επικοινωνία – υποστήριξη κατά τη διάρκεια των 2 εβδομάδων.

Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 6973284030 ή στο email info.rearch@gmail.com με τα στοιχεία επικοινωνίας σας – όνομα και τηλέφωνο.


Vray for Rhino Online Workshop 10 22 Oct

Reserve your spot now.

€120.00