Η ομάδα re:arch διοργανώνει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για φοιτητές αρχιτεκτονικής και νέους απόφοιτους αρχιτέκτονες.


CANCEL – STASI KAMARA COMPETITION

Παρά τη μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ΣΤΑΣΗ ΚΑΜΑΡΑ, την επικοινωνία μαζί μας και τα πολλά ερωτήματα που κατατέθηκαν, ο τελικός αριθμός εγγραφών για συμμετοχή είναι πολύ μικρός για την ομαλή διεξαγωγή, απονομή βραβείων και μεταγενέστερη έκθεση προτάσεων.

Συνεπώς και δυστυχώς ο διαγωνισμός αναστέλλεται.

Αν αλλάξει κάτι θα επικοινωνήσουμε με όλους τις αμέσως επόμενες ημέρες. Το χρηματικό αντίτιμο που κατατέθηκε ηλεκτρονικά θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες, η ευθύνη βρίσκεται στη διοργάνωση.

Σας ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον, είμαστε σε επικοινωνία και θα βρεθούμε σε όλες τις άλλες δράσεις μας.

 


Ακολουθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού όπως ανακοινώθηκε αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2018.


 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ‘ΣΤΑΣΗ ΚΑΜΑΡΑ’

25 Σεπτεμβρίου – 16 Νοεμβρίου 2018

Η ομάδα re:arch διοργανώνει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για φοιτητές αρχιτεκτονικής και νέους απόφοιτους αρχιτέκτονες.

Το θέμα είναι η τοποθεσία ‘Στάση Καμάρα’ στη Θεσσαλονίκη που περιγράφει συνήθως το σημείο στο κέντρο της πόλης ανάμεσα στην Αψίδα του Γαλέριου και στην Πλατεία Συντριβανίου.

Το σημείο παρουσιάζει το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό να βρίσκεται ανάμεσα σε 2 περιοχές που έχουν σχεδιαστεί και επιλυθεί πολλές φορές ξεχωριστά, με το σημείο του μνημείου να έχει διαμορφωθεί λειτουργικά και την Πλατεία Συντριβανίου να αναμένει την επαναφορά της με το πέρας εργασιών και τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η λωρίδα που συνδέει τις δύο πλευρές αποτελεί και το σημείο χωροθέτησης της πολυσύχναστης και βεβαρυμένης στάσης αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ η οποία χρησιμοποιείται από πολλές γραμμές και εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μέσω του διαγωνισμού αναζητώνται ευρηματικές αρχιτεκτονικές επιλύσεις αυτού του ενδιάμεσου αστικού χώρου που θα λαμβάνουν υπόψη την απαραίτητη λειτουργία της αναμονής επιβατών και την απρόσκοπτη ροή κίνησης πεζών που συνδέει την κίνηση από τα πανεπιστήμια και την πύλη της διεθνούς έκθεσης προς την Καμάρα και το κέντρο της πόλης.

Το θέμα είναι δεσμευτικό μόνο ως προς τον καθορισμό του σημείου του αστικού ιστού. Οι συμμετέχοντες έχουν την ελευθερία να διερευνήσουν τμηματικά ή καθ’ολοκληρίαν τα διάφορα ζητήματα όπως το πρόβλημα όχλησης στη διέλευση, τον ανασχεδιασμό της στάσης αστικών ως κατασκευή-τοπόσημο, τον συνδυασμό των διαφορετικών ροών/λειτουργιών και την μορφολογική ταυτότητα της σύνδεσης της πλατείας του μνημείου με την πλατεία Συντριβανίου.

Η επεξεργασία των συμμετοχών ως προς το περιεχόμενο παραμένει σκόπιμα ανοιχτή και ελεύθερη σε ερμηνεία από τους διαγωνιζόμενους.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές σχολών αρχιτεκτονικής και νέοι αρχιτέκτονες με αποφοίτηση τα τελευταία 3 χρόνια (απόφοιτοι από Ιούλιο 2015 και μετά), ατομικά ή σε ομάδες. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο με μία συμμετοχή. Διευκρινίζεται ότι κατά την κρίση τους οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες (ενδεικτικά όπως εικαστικό, πολεοδόμο, γεωπόνο/αρχιτέκτονα τοπίου), οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη της ομάδας εργασίας.

Ημερολόγιο Διαγωνισμού

  • Ανακοίνωση/Προκήρυξη στις 25 Σεπτεμβρίου του 2018.
  • Απάντηση σε ερωτήσεις και επίλυση αποριών μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2018.
  • Κατάθεση αντιτίμου συμμετοχής μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2018.
  • Κατάθεση προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 23 Νοεμβρίου 2018.

Η περαιτέρω προώθηση καθώς και η διάρκεια και ο τόπος της έκθεσης των προτάσεων θα ανακοινωθούν αργότερα.Προγραμματίζεται ήδη ώστε η έκθεση του διαγωνισμού να γίνει στα πλαίσια του re:arch:now convention που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Παραδοτέα

Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλλει τα σχέδια της συνολικής πρότασης σε 2 πινακίδες μεγέθους Α1. Ο προσανατολισμός των πινακίδων θα αποφασιστεί από τους διαγωνιζόμενους. Η επιλογή κλίμακας στα διάφορα σχέδια και απόδοση τυχόν διαγραμμάτων ή φωτορεαλιστικών απεικονίσεων είναι στην κρίση των διαγωνιζόμενων για την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση του πνεύματος της πρότασής τους.

Η πρόταση κατατίθεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info.rearch@gmail.com σε συνημμένα ψηφιακά αρχεία με ονομασία 1.jpg και 2.jpg στα 200 dpi μέγιστου συνολικού μεγέθους 20 mb έως την καταληκτική ημερομηνία. Το email συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει στο subject line ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΗ ΚΑΜΑΡΑ και έναν 6ψήφιο κωδικό αναγνώρισης επιλογής των συμμετεχόντων. Ο ίδιος κωδικός θα εμφανίζεται και πάνω δεξιά στις 2 πινακίδες Α1 της πρότασης.
Επίσης συννημένο θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο zip που θα περιλαμβάνει ένα αρχείο κειμένου με τα στοιχεία επικοινωνίας για όλα τα άτομα της ομάδας συμμετοχής και αποδεικτικά δυνατότητας συμμετοχής, όπως βεβαίωση γραμματείας για τους φοιτητές ή αντίγραφο πτυχίου για τους απόφοιτους. Το όνομα του αρχείου zip θα είναι και πάλι ο αναγνωριστικός εξαψήφιος κωδικός.
Τέλος, μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου, θα πρέπει να έχει προηγηθεί κατάθεση του αντιτίμου των 30€ ανά συμμετοχή στον ιστότοπο rearch.gr και να συμπληρωθεί στην ειδική φόρμα το email του διαγωνιζόμενου ή τουλάχιστον ενός από την ομάδα συμμετοχής. Η αντιστοίχιση με τη χρηματική συμμετοχή θα γίνει κατόπιν της κρίσης του διαγωνισμού. Χωρίς αυτήν η πρόταση αποκλείεται από το διαγωνισμό και από κάθε περαιτέρω δράση προώθησης.
Οι πινακίδες και το email εκτός του συνημμένου αρχείου zip προσωπικών πληροφοριών δεν πρέπει να εμφανίζουν πουθενά αλλού στοιχεία αναγνώρισης των διαγωνιζόμενων, με ποινή αποκλεισμού. Η πρόταση θα ταυτοποιείται με τον 6ψήφιο κωδικό καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης του διαγωνισμού από την επιτροπή.

Βραβεία – Έπαινοι

Τα 3 βραβεία που θα απονεμηθούν στις προτάσεις που θα προκρίνουν οι αρχιτέκτονες της επιτροπής θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 500€ στην καθεμία.
Έπαινοι θα απονεμηθούν σε 3 επιπλέον προτάσεις κατά την κρίση της επιτροπής.

Κριτική Επιτροπή

Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι αρχιτέκτονες Σωφρονίδης Γιώργος, Παπακωνσταντίνου Βασίλης και Τσούτσας Κοσμάς.

Άλλα Στοιχεία

Απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα θα απαντηθούν μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου. Στείλτε email με τα ερωτήματα στο info.rearch@gmail.com. Η περαιτέρω επικοινωνία για το διαγωνισμό με νέα στοιχεία και πληροφορίες θα γίνεται στο rearch.gr και στα social media.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα επί των προτάσεων παραμένουν αποκλειστικά στους διαγωνιζόμενους. Η ομάδα re:arch διατηρεί το δικαίωμα για την έκθεση και προώθηση του διαγωνισμού εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε δικά της μέσα ή οπουδήποτε αλλού, με το πέρας του διαγωνισμού αλλά και μελλοντικά.

Η ομάδα re:arch διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει τον διαγωνισμό μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση μη συμμετοχής μιας πρότασης, το αντίτιμο δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού η χρηματική συμμετοχή των ομάδων επιστρέφεται στους συμμετέχοντες.

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός είναι ιδεών και δεν προβλέπεται η υλοποίηση πρότασης στο σημείο από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Παρόλα αυτά, θα γίνει προσπάθεια για τη μέγιστη προβολή και συζήτηση επί του θέματος και όλων των προτάσεων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και ευρύτερο κοινό.

Αναμένουμε τις προτάσεις σας με μεγάλο ενδιαφέρον. Καλή επιτυχία σε όλους!


Κατεβάστε τα αρχεία του διαγωνισμού εδώ.

Αντίτιμο Συμμετοχής – Μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου
Pay Now Button

Κατάθεση προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018